ศรีสวัสดิ์ไทยศาลา ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา เตียงเดี่ยว เตียงคู่

   ราคาตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2558 - 30 มิถุนายน 2558 เริ่มต้นที่ 500 บาท (ยกเว้นวันเสาร์)
  สอบถามรายละเอียด 032-472096 , 084-724355 Line : srisawat-hotel