ศรีสวัสดิ์ไทยศาลา ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา เตียงเดี่ยว เตียงคู่

   ราคาตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2558 - 30 มิถุนายน 2558 เริ่มต้นที่ 550 บาท (ยกเว้นวันเสาร์)
  (ราคาวันเสาร์ที่ 30-31 พค 58 เป็นราคาวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  สอบถามรายละเอียด 032-472096 , 084-7243555