TEL : 032-472096 , 084-7243555    
     
       
     
    โปรโมชั่น!!! ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2561 เท่านั้น
        วันอาทิตย์-วันศุกร์             วันเสาร์
 เตียงเดี่ยว               490 บาท           700-900 บาท
 เตียงคู่               590 บาท           800-900 บาท
 ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา               800 บาท     1,300 -1,600 บาท
 ศรีสวัสดิ์ไทยศาลา              900 บาท     1,400-1,700 บาท

 *ราคาไม่รวมอาหารเช้า ราคานี้งดใช้ในวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาลค่ะ
 *ราคาโปรโมชั่น แต่ละวันแต่ละเดือนไม่เท่ากันค่ะ สอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ 084-7243555
 ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 สนใจสอบถาม : 084-724-3555 , 032-472-096