โปรโมชั่น!!! ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 - 28 กุมภาพันธ์ 2562
   

วันอาทิตย์ - ศุกร์

( Sunday - Friday )

เสาร์

( Saturday )

เตียงเดี่ยว บนตึก

( Double Bed )

550 700-900

เตียงคู่ บนตึก

( Twin Bed )

650 800-1,000

ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา

( Srisawat Thai Lanna )

900 1,300-1,600

ศรีสวัสดิ์ไทยศาลา

( Srisawat Thai Sala )

1,000 1,000-1,700