โปรโมชั่น!!! ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง รบกวนสอบถามที่ 084-7243555 LINEID : srisawat-hotel

   

วันอาทิตย์ - ศุกร์

( Sunday - Friday )

เสาร์

( Saturday )

เตียงเดี่ยว บนตึก

( Double Bed )

490-600 600-1000

เตียงคู่ บนตึก

( Twin Bed )

590-670 700-1,100

ศรีสวัสดิ์ไทยล้านนา

( Srisawat Thai Lanna )

800-1,100 1,000-1,600

ศรีสวัสดิ์ไทยศาลา

( Srisawat Thai Sala )

900-1,200 1,100-1,700

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ